MENU
Aula_close Layer 1

Center Skovby

Info Center Skovby

Et af Skanderborg kommunes specialiserede skoletilbud

EN AFDELING PÅ SKOVBYSKOLEN

ÅBNINGSTID:
I Center Skovby er der undervisning ml. 8.00 og 15.00 dgl.

Center Skovby/undervisningen følger folkeskolens ferier og fridage.

BEFORDRING:
Eleverne transporteres til og fra skole efter de kommunale regler, men med det som udgangspunkt, at Center Skovby er elevens "distriktsskole". Det er visiterende psykolog der afgør hvorvidt det er muligt at få bevilliget taxa eller buskort.

 

VISITATION:
Center Skovbys elever visiteres af Skanderborg Kommunes visitationsudvalg. Eleverne skal være vurderet og indstillet af PPR

ELEVER - ANTAL, MÅLGRUPPE M.M.:
Vi har ca. 40 elever, som er delt op i 4 klasser 7., 8., 9. og 10. klasse

Undervisningstiden er mandag til torsdag fra 8.00 - 15.00 og fredag fra 8.00 – 14.20.

Der undervises primært i folkeskolens fag.

Målgruppen er normaltbegavede unge mellem 13 og 17 år der kan have sociale, emotionelle og/eller specifikke indlæringsvanskeligheder. Det er normalt begavede unge, der ofte kan have opmærksomhedsforstyrrelser og hvis vanskeligheder er af en sådan karakter, at de ikke i den almene folkeskole kan få den støtte, de har behov for. Generelt er der tale om unge med sammensatte vanskeligheder. Flere elever er udredt på børnepsykiatrisk afdeling og har diagnoser inden for autismespektret eller ADHD. 

SAMARBEJDSPARTER:
Vi samarbejder bl.a. med PPR (Pædagogisk psykologisk rådgivning), UU (Ungdommens Uddannelsesvejledning) og Børnepsykiatrisk hospital og har herfra mulighed for sparring, faglig vejledning og supervision.
 

FYSISKE RAMMER:
Skolen er placeret på Skråvejen 1, Skovby, 8464 Galten.

UDSLUSNING:
For den enkelte elev skal der udarbejdes en specifik målsætning for opholdet samt en elevhandleplan, der beskriver, hvordan målet nås. Handleplanen evalueres løbende. Udslusningen af elever i Center Skovby børn kan være til ungdomsuddannelser, FGU, efterskole, almenområdet eller andre af Skanderborg kommunes specialiserede skoletilbud.


For yderligere information kontakt
Lene Hvirvelkær 
lene.hvirvelkaer@skanderborg.dk tlfnr. 8794 3163
Leder af Center Skovby

Afdelingskoordinator Rikke Jonassen forestår den daglige  koordinering.