Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Åben skole

Aktiviteter i samarbejdet mellem skole og det omgivende samfund, bidrager til at opfylde skolens værdier og har en klar kobling mellem teori og praksis.

Det tilstræbes, at samarbejdet mellem skolen og det omgivende samfund både består af aktiviteter i den fagopdelte undervisning og aktiviteter i den understøttende undervisning.

Det tilstræbes, at samarbejdet med musik-, kunst- og kulturskoler bidrager til at udvikle skolens musik og billedkunstundervisning samt inspirerer eleverne til at udfolde deres musikalske og kunstneriske evner og interesser.

Det tilstræbes, at samarbejdet med idrætsforeningerne giver eleverne en større indsigt i variationen af idrætsgrene og lyst til deltagelse i det lokale idrætsliv.

Samarbejdet med ungdomsskolen giver eleverne mulighed for yderligere uddannelsestilbud, når det er til gavn for deres læring og motivation.

Det tilstræbes, at samarbejdet med erhvervslivet styrker elevernes evne til innovation og iværksætteri samt deres uddannelses-, erhvervs- og arbejdsmarkedsorientering.

Inddragelse af udefrakommende personer i undervisningen skal ske ud fra vurderingen af, at deres deltagelse højner kvaliteten, og de bidrager med kompetencer, som ikke er på skolen.

Det tilstræbes at inddrage forældre i planlægning og gennemførelse af aktiviteter knyttet til den åbne skole.

Aktiviteterne i samarbejdet mellem skole og det omgivende samfund er organiseret efter klare aftaler, ansvarsfordeling og med en høj sikkerhed for alle elever.