Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Columbusskolen

Info Columbusskolen

Et af Skanderborg kommunes specialiserede skoletilbud

EN AFDELING PÅ SKOVBYSKOLEN

Læs folder, se billeder mm. findes her på Skoleporten - i undermappe

ÅBNINGSTID:
Columbusskolen er åben fra kl. 8 - 15, dog har eleverne mulighed for at være på skolen fra kl. 6.45 – 16.15 hvis eleven er tilmeldt SFO/Klub. Ved tilmeldt SFO/Klub gives også mulighed for at være på Columbusskolen i de undervisningsfrie perioder. Columbusskolen/undervisningen følger folkeskolens ferier og fridage.

BEFORDRING:
Eleverne transporteres til og fra heldagstilbuddet efter de kommunale regler, men med det som udgangspunkt, at Columbusskolen er elevens "distriktsskole". Det er visiterende psykolog der afgør hvorvidt det er muligt at få bevilliget taxa.

 

VISITATION:
Columbusskolens elever visiteres af Skanderborg Kommunes visitationsudvalg.

 

ELEVER - ANTAL, MÅLGRUPPE M.M.:
Vi har 48 elever, som er delt op i 8 klasser

Undervisningstiden er mandag, tirsdag og torsdag fra 8.00 - 14.00, onsdag fra 8.00 - 14.30 og fredag fra 8.00 - 13.30 her undervises der primært i folkeskolens fag. Klasserne er dannet med udgangspunkt i børnenes behov og skolealder. Der er til alle klasser, som et minimum, tilknyttet 1 lærer og 1 pædagog

Om eftermiddagen er aktiviteterne bestemmende for gruppedannelsen.

Målgruppen er normaltbegavede børn mellem 6 og 14 år der kan have sociale, emotionelle og/eller specifikke indlæringsvanskeligheder. Det er normalt begavede børn, der ofte kan have opmærksomhedsforstyrrelser og hvis vanskeligheder er af en sådan karakter, at de ikke i den almene folkeskole kan få den støtte, de har behov for. Generelt er der tale om børn med sammensatte vanskeligheder. Flere er udredt på børnepsykiatrisk afdeling og har diagnoser som ADHD, ADD eller inden for autismespektret.

SAMARBEJDSPARTER:
Vi samarbejder med PPR (Pædagogisk psykologisk rådgivning) og Børnepsykiatrisk hospital og har herfra mulighed for sparring, faglig vejledning og supervision.
 

FYSISKE RAMMER/MATERIALER:
Skolen er placeret på Skråvejen 11, Skovby, 8464 Galten.

UDSLUSNING/ INTEGRATION:
For den enkelte elev skal der udarbejdes en specifik målsætning for opholdet samt en elevhandleplan, der beskriver, hvordan målet nåes. Handleplanen evalueres løbende. Udslusningen af Columbusskolens børn kan være til Center Skovby, almenområdet eller andre af Skanderborg kommunes specialiserede skoletilbud.


For yderligere information se forældrefolder eller kontakt
Jannie Thomsen Jannie.Thomsen@skanderborg.dk  tlfnr. 8794 3163
Leder af Columbusskolen

 

Dokumenter

Folder columbusskolen

Shape Created with Sketch.