MENU
Aula_close Layer 1

Principper og retningslinjer

Folkeskoleloven slår fast, at skolebestyrelser skal sætte den overordnede retning for skolen gennem principper for skolens virksomhed. Principper udtrykker mål og værdier for skolen. De er hjørnestenen i skolebestyrelsernes arbejde og er, sammen med folkeskoleloven og kommunens styrelsesvedtægt for folkeskolen, det, skolelederen skal lede ud fra i dagligdagen.